Kurs Doradca ADR

Dedykujemy ten kurs osobom chcącym zostać doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. 

Doradca ADR odpowiedzialny jest przede wszystkim za wprowadzenie procedur, które nadzorują czynności przygotowywania, nadawania i przewożenia materiałów niebezpiecznych. W jego obowiązku jest również monitorowanie zgodności tych działań z wymaganiami, jakie zostały określone w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą uprawnieni do przystąpienia do państwowego egzaminu, którego organizatorem jest Transportowy Dozór Techniczny. 

Doradca ADR

Wymagania

Jakie warunki należy spełniać aby zostać doradcą ADR?

Wykształcenie

Ukończony 21 rok życia i dyplom ukończenia studiów min. I stopnia.

Zaświadczenie o Niekaralności

Brak wyroku za umyślne przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu, powszechnemu bezpieczeństwu oraz wiarygodności dokumentów.

SZKOLENIE

Odbycie szkolenie na doradcę ADR i uzyskanie świadectwa jego ukończenia.

Egzamin

Zdanie egzaminu przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż 12 miesięcy od momentu uzyskania świadectwa ukończenia kursu.

Masz pytania?

Kontakt